Алсын хараа

Судалгаа хөгжүүлэлт, суралцахуйн технологийн шинэчлэлийг манлайлж, монгол хүний эрхэмлэн дээдлэх үнэт зүйлийг төлөвшүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах.

Эрхэм зорилго

Насан туршдаа суралцан, өөрчлөгдөн хөгжигч багш, боловсролын салбарт үндэсний хэмжээнд тэргүүлэх судлаач, мэргэжилтэн бэлдэх, тэдний мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангах.

Үнэт зүйл

Эв нэгдэл, эрдэм ухаан, бүтээлч байдал, тогтвортой хөгжил, тэгш хамруулалт.

Виртуал танилцуулга

Сургуулийн орчноор хамтдаа аялцгаая.

Танилцуулга
1551
Бакалаврын оюутан
494
Магистрын оюутан
248
Докторын оюутан
49
Багшлах боловсон хүчин
Мэргэжлийн тэнхимүүд
Сэтгэл судлал арга зүйн тэнхимийн танилцуулга

Тус тэнхим нь Боловсролын сэтгэл зүйч мэргэжлээр бакалаврын хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

Видео
Сургалтын төлбөрийн урамшуулал
Тэтгэлэг. Хөнгөлөлт. Буцалтгүй тусламж.

Манай сургуулийн тэтгэлэгт хамрагдан суралцаж буй оюутнуудын сэтгэгдэл.

Видео
Магадлан итгэмжлэл
Манай сургууль ОУ болон БМИҮЗ сүүлийн жилүүдэд дараах хөтөлбөр мэргэжлүүдийг хамруулсан
Сертификат