НИЙГМИЙН АЖИЛ АРГАЗҮЙН ТЭНХИМ


      

Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхим 1997 онд анх байгуулагдсанаас хойш өнөөг хүртэл нийгмийн ажлын бакалаврын зэрэгтэй 620, нийгмийн ажлын магистр цолтой 156 мэргэжлийн нийгмийн ажилтан бэлтгэж гаргасан.

Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхимийн эрхэм  зорилго бол “Нийгмийн хөгжил, хүмүүсийн сайн сайхны төлөө өөрчлөлт хийх өндөр  ур чадвартай мэргэжлийн  нийгмийн  ажилтан  бэлтгэх”-д оршино.

Тэнхимийн эрхлэгчээр доктор, дэд профессор Т.Цэндсүрэн ажиллаж байна.