МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн 2017-2018 оны хичээлийн жилд танхимын сургалтаас гадуурх оюутанд чиглэсэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Зохион байгуулах үйл ажиллагаа

Зорилго

Хугацаа

Хамрах хүрээ

Хариуцах эзэн

Смарт картны захиалга авах ба тараах

Нийт оюутнуудын автобус нд хөнгөлттэй зорчих карт захиалга авах ба тараах

2018.09 сард

МУБИС-ийн БоСС-ийн оюутан залуус

ОХЗБ нар

Танилцах аялал

МУБИС-ийн салбар таван сургуулиудын оюутан залуусыг танилцуулах нөхөрсөг уур амьсгал бүрдүүлэх

2018.09 сард

МУБИС-ийн БоСС-ийн оюутан залуус

НААЗТ, БСАЗТ, ССАЗТ, НТЗСТ, ТХБТ

1000 төгрөгний хүч аян

Сайн үйлсийн хүрээнд 1000 төгрөгний  хүч аян зохион байгуулах ба тусламжийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэнэ

2018.10 сард

МУБИС-ийн БоСС-ийн оюутан залуус

МУБИС-ийн Оюутны холбоо Оюутны зөвлөл

Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн сургалт

МУБИС-ийн хэмжээнд нийт 1-р дамжааны оюутнуудын дунд нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн цогц боловсрол олгох

2018.10 сард

МУБИС-ийн  оюутан залуус, салбар сургууль,Хөтөлбөрийн алба

МУБИС-ийн Оюутны хөгжлийн алба, ОХЗБ нар

Спортын бага наадам

Бүрэлдэхүүний таван сургуулиудын оюутны зөвлөлүүд спортын бага наадам зохион байгуулах

2018.10 сард

салбар сургуулийн оюутнууд

БоСС-ийн Оюутны холбоо, оюутны клубууд

МУБИС-ийн дэргэдэх клуб хоорондын тэмцээн

МУБИС- ОХ-ны дэргэдэх клубүүдын хоорондын тэмцээн уралдаан

2018.10 сард

МУБИС-ийн ОХ-ны дэргэдэх клубүүдын гишүүдийн дунд

БоСС-ийн Оюутны холбоо, оюутны клубууд

Урлагийн бага наадам

Бүрэлдэхүүний таван сургуулийн урлагийн бага наадам зохион байгуулах

2018.11 сард

 Салбар сургуулийн оюутнууд

БоСС-ийн Оюутны холбоо, оюутны клубууд

Урлагийн Их наадам

Бүрэлдэхүүний таван сургуулиудиас шалгарсан шилдэг номерууд шилдэгийн шилдэг тодруулах урлагийн их наадам

2018.11 сард

 Салбар сургуулийн оюутнууд шилдэг үзүүлбэрүүд

МУБИС-ийн Оюутны Холбоо

Спортын Их наадам

Бүрэлдэхүүн таван сургуулиудиас шалгарсан шилдэг баг тамирчид

2018.11 сард

 Салбар сургуулийн шигшээ баг тамирчид

МУБИС-ийн Оюутны Холбоо

Вакцинжуулалтын аян

Өвлийн улирал болж байгаатай холбогдуулан оюутнуудыг витаминжуулалтын аян

2018.12 сард

МУБИС-ийн  БоСС-ийн оюутан залуус

МУБИС-ийн Оюутны хөгжлийн алба, СБД-н эрүүл мэндийн төв

“Шилдэг оюутан”

Шинэ жилийн үйл ажиллагаа

МУБИС-ийн оюутны холбооны дээд шагнал шилдэг оюутан алтан медаль шинэ жилийн үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэх

2018.12 сард

Салбар сургуулиудын шилдэг оюутан шагнах

БоСС-ийн Оюутны холбоо, оюутны клубууд

Уламжлалын өдөр буюу дээлтэй монгол өдөрлөг

Монгол уламжлалыг дэлгэрүүлэх

2018.02 сард

МУБИС-ийн  оюутан залуус

БоСС-ийн Оюутны холбоо, оюутны клубууд

МУБИС-ийн спортын, хаврын их наадам 

Оюутан залуусын спортын амжилтыг нэмэгдүүлэх нээн илрүүлэх

2018.03 сард

МУБИС-ийн  оюутан залуус

МУБИС-ийн Оюутны Холбоо

МУБИС-ийн Багшлах ур чадварын олимпиад

Оюутнуудын багшлах ур чадварыг нэмэгдүүлэх дэмжих

2018.03 сард

МУБИС-ийн Оюутан бусад сургуулийн оюутан

МУБИС-ийн БоСС, БСАЗТ

Авьяаслаг МУБИС урлагын наадам финал шат 

Авьяаслаг МУБИС урлагийн наадмын хүрээнд шилдэг 25 оролцогч шилдэгийн шилдэг төлөөлөгч өрсөлдөнө

2018он 4 сар

МУБИС-ОХ

МУБИС-ийн Оюутны Холбоо

Сэлбэ голоо хайрлая

Оюутан залуусын хөдөлгөөн сайн дурын үйл ажиллагааг дэмжих

2018 он 4 сар

МУБИС-ийн БоСС-ийн нийт багш, ажилчид, оюутнууд

БоСС-ийн Хөтөлбөрийн алба

Оюутны төгөл байгуулах

Сургуулийн орчинд оюутны тав тухай байдалыг хангах мөн орчинг сайжируулах

2018 он 4 сар

МУБИС-ийн  оюутан залуус

МУБИС-ийн БоСС-ийн СДҮАТ

МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн захиргаа

БоСС-ийн Оюутны зөвлөл