Хөтөлбөрийн алба

 

2014 онд Боловсрол судлалын сургуулийн хөтөлбөрийн алба үүсгэн байгуулагдсанаас хойш өнөөг хүртэл МУБИС-ийн эрхэм зорилго болох “Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх чадамжтай багш, боловсролын салбарын мэргэжилтэн бэлтгэх” эрхэм зорилгын хүрээнд, МУБИС-ийн бакалаврын болон ахисан түвшиний сургалтын бодлогыг бүрэлдэхүүний сургуулийн түвшинд хэрэгжүүлэх, сургалтын өдөр тутмын үйл ажиллагааг   зохион байгуулах, оюутны суралцахуйн үйл ажиллагааг дэмжих орчин бүрдүүлэх,  зэрэг журамд заасан үндсэн чиг үүргийн дагуу ажиллаж байна.

Боловсрол судлалын сургуулийн  хөтөлбөрийн  албанд мэргэжилтэн, оюутны хөгжлийн арга зүйч, сургалтын диспетчер ажилтан тус тус ажилладаг.

Танилцуулга

  ЖАНЧИВ ШИНЭБАЯР

  Албан тушаал:
  Хөтөлбөрийн албаны дарга

   Магсаржалбуу Баттуул

   Албан тушаал:
   Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн

    Баярааг Наранжаргал

    Албан тушаал:
    Хөтөлбөрийн албаны мэргэжилтэн

     Ёндонжамц Оюун-Эрдэнэ

     Албан тушаал:
     Оюутны албаны мэргэжилтэн

      Байгалмаа Заяа

      Албан тушаал:
      Оюутны албаны мэргэжилтэн

       Сурмаажав Далайдулам

       Албан тушаал:
       Сургалтын диспетчер