Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхим

 

1997 онд Их Британийн Засгийн газрын түншлэлийн хөтөлбөрийн техник санхүүгийн шууд дэмжлэг, тусламжаар Улсын багшийн их сургуулийн нэгж болон Нийгмийн ажлын сургалт судалгаа арга зүйн төв нэртэйгээр байгуулагдсан. 1999 онд Нийгмийн ажлын тэнхим, 2014 оноос Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхим болон өргөжсөн. Өнөөдөр эрдмийн зэрэг цол, мэргэжлийн туршлагатай, мэргэшсэн 7 багшийн бүрэлдэхүүнтэйгээр бакалавр магистрын 400 гаруй оюутанд үйлчилгээ үзүүлж байна.  Монгол Улсад нийгмийн ажлын дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэх тогтолцооны үндэс суурийг тавьж бэхжүүлэхэд тэнхим голлох үүрэгтэй ажиллаж ирсэн бөгөөд төгсөгчид нийгмийн хамгаалал халамж, ерөнхий боловсролын сургууль, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа анги болон дүүрэг, сум хороо, эрүүл мэндийн салбарт хүн амын бүлгүүдтэй ажиллаж байна.

Танилцуулга

  Т.ЦЭНДСҮРЭН

  Цол зэрэг:
  ДЭД ПРОФЕССОР

   МИЖИГ НЯМДОРЖ

   Албан тушаал:
   АХЛАХ БАГШ

    О.ЖАРГАЛСАЙХАН

    Цол зэрэг:
    ДОКТОР

     Н.ОЮУТ-ЭРДЭНЭ

     Албан тушаал:
     АХЛАХ БАГШ

      ХУАЖИНГИЙН ӨЛЗИЙТУНГАЛАГ

      Албан тушаал:
      АХЛАХ БАГШ

       Т.БУЛГАНЗАЯА

       Албан тушаал:
       БАГШ

        Болоож Мягмарсүрэн

        Албан тушаал:
        БАГШ