Насан туршийн боловсрол, зайн сургалтын тэнхим

 

Насан туршийн боловсролын тэнхим анх МУБИС-ийн захирлын 2014 оны 06 сарын 02-ны өдрийн А/110 тоот тушаалаар үүсгэн байгуулагдаж улмаар МУБИС-ийн захирлын 2017 оны 11 сарын 17-ны өдрийн А/284 тоот тушаалаар Насан туршийн боловсрол, зайн сургалтын тэнхим болон өргөжсөн. Сургалт явуулж ирсэн түүх, туршлага нь БШУЯ-ны Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх бодлогын хүрээнд МУБИС-ийн ректорын 2007 оны 08 сарын 31-ний өдрийн №239 тоот тушаалаар Төгсөлтийн дараах сургалтын албаны дэргэд “Багш, боловсролын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх төв”-ийг байгуулж 1 жилийн багш бакалаврын хөрвөх сургалтыг явуулж эхэлсэн. Энэ хүрээнд бакалаврын 1 жилийн хөрвөх анги, “Багшлах мэргэжил” сертификатын сургалт, захиалгат сургалтуудаар багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, тасралтгүй хөгжлөө хангахад нь боловсролын үйлчилгээг үзүүлсээр ирсэн. Энэ туршлага дээр тулгуурлан 2014 оны 6 дугаар сараас МУБИС-ийн бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд бие даасан “Насан туршийн боловсролын тэнхим” шинээр байгуулагдаж, үйл ажиллагааныхаа өмнөх сургалттай зэрэгцүүлэн “Багш, Насан туршийн боловсрол”, “Багш, Тусгай хэрэгцээт боловсрол” мэргэжлээр багш бэлтгэх сургалтыг шинээр 2015-2016 оны хичээлийн жилээс авч эхлүүлсэн. 2017 онд Тусгай хэрэгцээт боловсролын тэнхим байгуулагдан “Багш, Тусгай хэрэгцээт боловсрол” бакалаврын анги шилжсэн. Манай тэнхимийн зорилго: Өөрчлөгдөн хувьсаж буй нийгмийн олон талт ялгаатай нөхцөлд хүний сурах хөгжих үйл явцыг дэмжихэд оршино.

Танилцуулга

  Д.ҮҮРИЙНТУЯА

  Цол зэрэг:
  ДОКТОР

   С.ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ

   Цол зэрэг:
   ПРОФЕССОР

    Д.ОЮУНБИЛЭГ

    Цол зэрэг:
    ДОКТОР

     Б.ХОНГОРЗУЛ

     Албан тушаал:
     БАГШ

      Д.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

      Албан тушаал:
      БАГШ

       Т.БАТХУЯГ

       Албан тушаал:
       БАГШ