ЮНЕСКО, ДААД, ДАНИДА, АДРА, СОРОС-ын сан, Хүүхдийг Ивээх Сан, ЖАЙКА, КАРИТАС зэрэг олон улсын байгууллага, Японы Хегогийн Боловсролын их сургууль, АНУ-гийн New Mexico-гийн улсын их сургууль, БНХАУ-ын ӨМБИС, ОХУ-ын Буриадын БИС, Хонгконгийн Боловсролын их сургууль зэрэг гадаад, дотоодын их сургууль, ЭШ-ний төвүүд, БСШУЯ, Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын Хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Албан бус боловсрол, зайны сургалтын үндэсний төв, Хүүхэд хамгааллын үндэсний төв, Хүүхдийн төлөө үндэсний төв зэрэг байгууллагуудтай хамтран боловсрол судлал, нийгмийн ажлын чиглэлээр хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлж, Монголын багш бэлтгэх салбар, нийгмийн ажилтан, сурган хүмүүжүүлэгчид, оюутан суралцагчдад оюуны хөрөнгө оруулалт хийх ажилд идэвхи санаачлагатай ажиллаж байна.