Эрхэм зорилго

Монгол хүний сэтгэцийн хөгжил, төлөвшлийг оношлох, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, судалгаа, сургалт, сэтгэц засал зэрэг мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэх

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

 Өнөөгийн нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан үйлчилгээ явуулах Үүнд:

  • зүйн оношлогоо, судалгаа
  • зүйн зөвлөгөө өгөх
  • засал, сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх
  • Олон нийтийн сэтгэл зүйн боловсролд

Сэтгэл зүйн үйлчилгээний төвийн эрхлэгчээр доктор /Ph.D/, дэд профессор М.Хишиг-Ундрах ажиллаж байна.