БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМД БИЧИЖ БАТАЛГААЖУУЛАХ

а

1

Англи хэлтэй багш хөтөлбөр

12 кр

     

2

Хүүхэд хөгжүүлэх арга зүй

9 кр

     

Мультмедиа агуулга боловсруулах арга зүй

     
 

1

Сургалтын цахим агуулга боловсруулах арга зүй

   

б

2

Google-ийн багцыг сургалтад ашиглах нь

   
 

3

Moodle системийг холимог сургалтад ашиглан сурагчийн сурах үйлийг дэмжих нь

 

4

Вэб хөгжүүлэх сургалт

Сурах арга барил эзэмшүүлэх арга зүй

 

5

Мэдээлэл зүйн олимпиадад бэлтгэх сургалт (анхан шат, гүнзгийрүүлсэн)

в

6

Химийн дугуйлан

         
 

7

Хэл засал

         
 

8

Оюутан бие даалтаа бүтээлчээр хийх арга зүйд суралцахуй

Багшлах чадвар эзэмшүүлэх арга зүй

     
 

9

Уран зохиолын багшийн уран чадвар

     
 

10

Эрдэм шинжилгээний ажлын арга зүй

     

г

11

Нийгмийн судалгааны аргууд

       
 

12

Хичээлээс гадуурх сургалт хүмүүжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах арга зүй

 

13

Багшийн эв дүй, имидж

       
 

14

Сурагчдын сурах арга барилыг оношлох, судлах арга зүй

 
                   

ОЮУТАН,  БАГШ ИРГЭД, ОЛОН НИЙТЭД зориулсан нэмэлт хөтөлбөр 

 

СЕРТИФИКАТТАЙ

Хувь хүний чадвар эзэмшүүлэх

 

 

 

1

Компьютерийн засвар үйлчилгээ, компьютерийн мэдээллийг вирусээс хамгаалах, зөвлөгөө өгөх

 

2

ЕБС-ийн математикийн багш нарын сургалт

 

 

3

ЕБС-ийн бага ангийн  багш нарын математикийн олимпиадад бэлтгэх сургалт

 

4

SPSS программын орчинд ажиллах

 

 

5

Монгол бичгийн сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүй

а

6

Нийгмийн судалгаан дахь SPSS программын хэрэглээ

 

 

7

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх сургалт

 

 

8

Зөв бичихүйн үндэс

 

 

 

9

Дүр төрх бүрдүүлэлт

 

 

 

10

Гэрийн оюутан багш бэлтгэх сургалт

 

 

11

Оюутан залуусыг ирээдүйн эцэг, эх болоход өгөх зөвлөмж

 

12

Бие хүний сэтгэл зүй

 

 

 

13

Багшлах ажлын сэтгэл зүй

 

 

Хобби, сонирхолоороо

   

 

 

14

Бийрийн бичлэг

   

 

 

15

Оюуны фитнесс

   

 

 

16

Үндэсний хувцас эсгэж, оёх

 

 

 

17

Шагайн харваа

   

 

 

18

Шүүгчийн сургалт /сагс, волейбол, хөл бөмбөг/

 

б

19

Түүхэн сурвалжийн хэл" /манж, түвд хэл, монгол бичиг, тод бичиг

 

20

Аквариумын загас тэжээх, арчлах, үржүүлэх, хичээл сургалтад ашиглах тухай

 

21

Тасалгааны ургамал тарьж ургуулах

 

 

22

Бүжиг

     

 

 

23

Төгөлдөр хуур

   

 

 

24

Хөгжим

     

 

 

25

Монгол уран бичлэг