Улсын багшийн институт 1957 оны 9-р сарын 12 ны өдөр УБДС болж, 4 жилийн сургалттай 4 факультет, 10 тэнхимтэй болон өргөжих үед сурган-сэтгэл судлалын тэнхим нэртэй анх байгуулагдсан юм.

Сэтгэл судлал аргазүйн тэнхим нь Сэтгэл судлалын хичээлийг бүх мэргэжлийн ангиудад заадаг бусад салбар мэргэжлийн тэнхимүүдээс онцгой чиг үүрэг, ажиллагаатай сургуулийн түшиц тэнхим юм.

Тэнхимийн эрхлэгчээр доктор, профессор Б.Туяа ажиллаж байна.