МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулийн Тусгай хэрэгцээт боловсролын тэнхим нь 2017 оны 12 сард байгуулагдсан. Хэдийгээр 2017 онд бие даан байгуулагдсан ч 2012 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн түүхтэй. Тусгай хэрэгцээт боловсролын чиглэлээр 2013 оноос эхлэн 1 жилийн хөрвөх анги нээн мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн.

Тэнхимийн эрхлэгчээр доктор, дэд профессор Г.Батцэнгэл ажиллаж байна.