Боловсролын  суурь судалгааны төв нь МУБИС-ийн гэсэн “бренд” чиглэлүүдийг үүсгэн хөгжүүлэх, тэдгээрийн хүрээнд судалгаа туршилт хийх,  үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх, хэрэглээнд хийгээд эргэлтэд оруулах ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг. Төвийн эрхлэгчээр академич Б.Жадамбаа ажиллаж байна.