Гадаад багш, мэргэжилтэн урьж ажиллуулахад дараах зөвшөөрлүүдийг авна.

Монгол улсад орж ирэхээс өмнөх зөвшөөрлүүд:

 1. Хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл /Урилга/
 2.  Визний зөвшөөрөл.

Монгол улсадорж ирсний дараа:

 1. Гадаад тргэний бүртгэл
 2. Оршин суух зөвшөөрөл
 3. Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл.

МУБИС-ийн бүрэлдэхүүн болон харьяа сургуульд багшлах гадаад багш, мэргэжилтэн нь Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль болон  Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яам (БСШУСЯ), Иргэний Харьяалал, Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газар (ИХШХЕГ)-ын холбогдох дүрэм журамд захирагдан Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэх “HG” ангиллын виз, оршин суух болон хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл тус тус авсан байна.

Гадаад багш, мэргэжилтэн урьж ажиллуулах хүсэлт гаргаж буй салбар сургууль нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн МУБИС-ийн Гадаад харилцааны алба (ГХА)-д гадаад багшийг Монгол улсад ирэхээс 2 сарын өмнө ирүүлнэ. Үүнд:

 • Гадаад багш, мэргэжилтэнг урьж ажиллуулахыг хүссэн албан тоот
 • Хөдөлмөрийн гэрээ /ГХА-наас гэрээний Монгол, Англи хэл дээрх загвар авах буюу бусад хэл дээр гэрээг хийх бол хөрвүүлнэ.
 • Паспортын хуулбар
 • Эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг /Сүүлийн 3 сарын дотор хийлгэсэн ДОХ, Сүрьеэ, Тэмбүү, Гепатит В, С вирус/
 • Боловсролын зэргийг тодорхойлсон дипломын хуулбарууд /Монгол, Англи хэл дээр хөрвүүлэх/
 • Мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар /Монгол, Англи хэл дээр хөрвүүлэх/
 • Товч танилцуулга буюу CV /Монгол, Англи хэл дээр хөрвүүлэх, өөрийн гарын үсэгтэй/
 • Ажлын төлөвлөгөө / Монгол хэл дээр хөрвүүлэх, өөрийн гарын үсэгтэй/

                   /Хөрвүүлэх бичиг баримтыг баталгаат орчуулгын газраар хийлгэсэн байна./