Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны яамны сайдын 2002 оны 58 дугаар тушаалаар Боловсролын удирдахуйн ухааны тэнхмийг МУБИС ( тухайн үеийн Улсын багшийн их сургууль)-д байгуулсан. Боловсролын удирдахуйн ухааны чиглэлээр магистр, докторын болон боловсролын удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт явуулдаг.