МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй их семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй их семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Илтгэгч: Боловсролын суурь судалгааны төвийн эрхлэгч, Академич Б.ЖАДАМБА,                                                                                    

Их семинарын сэдэв: Боловсролын нэр томъёоны орчуулга.                                                                                                   

Хэзээ: 2022.09.14-ны өдөр 08:00-10:00 цагийн хооронд                                                                                                        

Хаана: МУБИС-ийн хичээлийн 9-р байрны 508 тоот (Боловсрол судлалын сургуулийн хичээлийн байр)