МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй Англи хэл дээрх 3 дахь семинарыг "Learning to live sustainably" сэдвээр Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төслийн зөвлөх, Мита Госвами удирдан явууллаа.

МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй Англи хэл дээрх 3 дахь семинарыг "Learning to live sustainably" сэдвээр Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төслийн зөвлөх, Мита Госвами удирдан явууллаа. Уг семинарт МУБИС-ийн багш, ажилтан, оюутнууд хамрагдсан юм.