МУБИС-БоСС-ийн Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхим үүсэн байгуулагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр “ОРЧИН ҮЕИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛ” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулагдана.

МУБИС-БоСС-ийн Нийгмийн ажил арга зүйн тэнхим үүсэн байгуулагдсаны 25 жилийн ойг тохиолдуулан 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр “ОРЧИН ҮЕИЙН НИЙГМИЙН АЖИЛ” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулагдана.