«Сэтгэлээ чимээлэхүй» өдөрлөгүүд болж байна.

БоСС-ийн Сэтгэл судлал арга зүйн тэнхимийн оюутнуудын​ «Generation Z psychologist» клуб байгуулагдаад 4 жил болжээ. Тэд оюутны мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих, мэдээлэл солилцох, хамтран хөгжих, харилцан суралцах хичээл болон олон нийтийн оролцоотой ажлыг өргөжүүлэх зорилготойгоор дараах үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулахаар төлөвлөн бэлтгэлээ хангасныг дуулгахад таатай байна.😊😊
2022 оны 12 сарын 06-09 -ны өдрүүдэд «Сэтгэлээ чимээлэхүй» өдөрлөгүүд болж байна.
Өдөрлөгийн эхний өдөр ССАЗТ-ийн багш, доктор Б.Энхмаа багш "Сэтгэцфизиологи" хичээлийн танилцуулга лекц, мөн "Сэтгэцфизиологи - миний нүдээр" оюутны сэтгэгдэл асуулт, хариулт