МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй ээлжит их семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Их семинар №7: МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй ээлжит их семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Илтгэгч: Боловсрол судлал, арга зүйн тэнхимийн багш Р.Намжилдагва, Ph. D Их семинарын сэдэв: Брунерийн Конструктивизмын онол, Боловсролын үйл явц Хэзээ: 2022 оны 12 сарын 14-ны өдрийн 08:00-10:00 цагийн хооронд. Хаана: МУБИС-ийн хичээлийн 9-р байрны 508 тоот (Боловсрол судлалын сургуулийн хичээлийн байр)