"Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл" 5 дугаар эрдэм шинжилгээний хурал боллоо

Боловсрол судлалын сургууль дээр "Боловсролын тулгамдсан асуудал, шийдэл" 5 дугаар эрдэм шинжилгээний хурал боллоо