Их семинар №5: МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй ээлжит их семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Илтгэгч: Боловсрол судлал, арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч, Г.Баярмаа, Ph. D Их семинарын сэдэв: А.Н. Леонтьев "Үйл ажиллагаа, ухамсар, бие хүн" бүтээлийн зарим ухагдахуун, нэр томьёоны орчуулга Хэзээ: 2022 оны 11 сарын 16-ны өдрийн 08:00-10:00 цагийн хооронд. Хаана: МУБИС-ийн хичээлийн 9-р байрны 508 тоот (Боловсрол судлалын сургуулийн хичээлийн байр)

Их семинар №5:
МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй ээлжит их семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
Илтгэгч: Боловсрол судлал, арга зүйн тэнхимийн эрхлэгч, Г.Баярмаа, Ph. D
Их семинарын сэдэв: А.Н. Леонтьев "Үйл ажиллагаа, ухамсар, бие хүн" бүтээлийн зарим ухагдахуун, нэр томьёоны орчуулга
Хэзээ: 2022 оны 11 сарын 16-ны өдрийн 08:00-10:00 цагийн хооронд.
Хаана: МУБИС-ийн хичээлийн 9-р байрны 508 тоот (Боловсрол судлалын сургуулийн хичээлийн байр)