МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй их семинарт хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.

Илтгэгч: Сэтгэл судлал арга зүйн тэнхимийн зөвлөх профессор О.МЯГМАР, Ph.D
Их семинарын сэдэв: Жан Пиажегийн онол дахь зарим нэр томьёоны орчуулга
Хэзээ: 2022 оны 09 сарын 28-ны өдрийн 08:00-10:00 цагийн хооронд.
Хаана: МУБИС-ийн хичээлийн 9-р байрны 508 тоот (Боловсрол судлалын сургуулийн хичээлийн байр)
Жан Пиажегийн "The Language and Thought of the Child " номын "The functions of Language in two children of six" гэсэн нэгдүгээр бүлгийн эхний хэсгийн  хүрээнд голчлон ярилцах