МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй ээлжит их семинар боллоо.

МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулж буй ээлжит их семинарыг Боловсрол судлал, арга зүйн тэнхимийн зөвлөх профессор, С.Батхуяг, Sc. D удирдан явууллаа. Уг семинарт МУБИС-ийн багш, ажилтан, оюутнууд хамрагдсан.