ТҮҮХЭН ЗАМНАЛААС

2022-2023 оны хичээлийн жилийг “Хичээлийн чанарыг сайжруулах”  болгож бакалавр, магистр, докторын сургалтын чанарыг сайжруулах, эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх, МУБИС-ийн судалгааны тэргүүлэх чиглэл болон хавсарга судалгааны чиглэлээр судалгаа хийж, чанар үр дүнг тооцох, сургалтын шинэ технологи, аргазүй нэвтрүүлж ажиллах, ард иргэд, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх чиглэлээр нээлттэй чанартай үйлчилгээ үзүүлэх, онлайн сургалтыг чанар үр дүнтэй зохион явуулах тэнхимийн ажлын төлөвлөгөөг тусад нь гаргаж мөрдөн ажиллаж багш, оюутны хамтын хөгжлийг хангах, суурь судалгааны ажлыг эхлүүлэх зэрэг зорилт тавин ажиллаж байна.

Танилцуулга

  ДАВААСҮРЭН МӨНХЖАРГАЛ

  Цол зэрэг:
  ПРОФЕССОР

   ЧУЛУУНБАТ САРУУЛТУЯА

   Цол зэрэг:
   МАГИСТР

    ЯДАМ ЛХАМЖАВ

    Цол зэрэг:
    МАГИСТР

     ЭРХЭМБАЯР ТУУЛ

     Цол зэрэг:
     БАКАЛАВР

      МЯДАГ РЕНЧИНХАНД

      Цол зэрэг:
      МАГИСТР