МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулсан ээлжит их семинар амжилттай боллоо.

Их семинар № 4
МУБИС-ийн Боловсрол судлалын сургуулиас зохион байгуулсан ээлжит их семинар амжилттай боллоо. Их семинарыг Боловсрол судлалын сургуулийн захирал, доктор, профессор Д.Мөнхжаргал "Хэл, Сэтгэхүйн нэгсэл": Ж.Пиаже, Л.С.Выготский онол дахь нэр томьёоны орчин үеийн хэрэглээ, харьцуулалт  сэдвээр удирдан явуулж МУБИС-ийн судлаач, багш, оюутнууд хамрагдлаа.