• "Сэтгэл судлалын орчин үеийн асуудлууд-инноваци" хурал болно

    • 11/12/2016 6:23:55 PM
    • Admin

    МУБИС-ийн Сэтгэл судлал, арга зүйн тэнхим, МУИС-ийн Боловсрол, Сэтгэл судлалын тэнхим, Монголын сэтгэл зүйчдийн нийгэмлэгээс хамтран монголын сэтгэл зүйч, судлаачдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлуудыг танилцуулан хэлэлцүүлж, туршлага солилцох, судалгааны ...

  • Эчнээ ангид элсэлт авна

    • 9/17/2016 9:51:41 PM
    • Admin

    Монгол улсын Боловсролын Их Сургуулийн Урлаг,Биеийн Тамирын Сургууль 2016-2017 оны хичээлийн жилд “Багш, урлагийн боловсрол” хөтөлбөрөөр эчнээ ангид элсэлт авна. /дизайн технологийн багш, дүрслэх урлагийн багш, зураг зүй дизайны багш, хөгжмийн багш/ ...

Хуудас 6 - 8